Pagina maghiară se află în construcție

Redirecționare către pagina română în 5 secunde.

A magyar nyelvű oldal fejlesztés alatt van

Átiranyítás a román nyelvű oldalra 5 másodpercen belül.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Coronavirus

 

În urma înmulțirii rapide a cazurilor de coronavirus în Italia, Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) monitorizeaza si evalueaza permanent impactul acestor focare asupra riscului general de extindere a COVID-19 în UE / SEE. De asemenea ECDC sprijină statele membre în eforturile lor de pregătire și reacție la COVID-19.

În această etapă este probabil, ca evoluții similare celei din Italia să aibă loc și în alte țări din Europa, cu variații de la o țară la alta. Pentru a aborda aceste scenarii, ECDC își actualizează constant evaluările de risc pentru Europa și oferă îndrumări pentru țările și autoritățile Uniunii Europene și Spațiului Economic European (UE / SEE) pentru a reacționa la extindere.
În urma depistării recente a cazurilor de COVID-19 în Italia, ECDC a elaborat metodologii pentru spitale și personaulul medical cu privire la modul de gestionare a cazurilor COVID-19: cum să se autoprotejeze atunci când îngrijesc pacienții, precum și referitor la respectarea procedurilor de curățenie și dezinfecție.
În data de 25 februarie 2020, ECDC a actualizat definiția de caz în UE a COVID-19 subliniind criteriile cazurilor suspecte, la care ar trebui aplicată testarea.
Acestea includ pacienții care se prezintă cu infecție respiratorie acută (ușoară sau severă) și care întrunesc cel puțin una dintre următoarele criterii:

 • contact direct (apropiat) cu caz probabil sau confirmat cu infecția COVID-19 

sau

 • ședere temporară în zonele afectate de transmiterea comunitara

ambele în decurs de 14 zile premergătoare debutului simptomelor

ECDC a revizuit lista țărilor și a zonelor afectate de infecție și a inclus patru regiuni din nordul Italiei. https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-community-transmission-2019-ncov
Pasi Penttinen, expert ECDC în boli infecțioase, subliniază modul în care călătorii pot preveni răspândirea infecției COVID-19:
Această evoluție explozivă este o problemă globală și o coordonare bună este vitală.
 

Recomandări pentru populație:
În timpul călătoriei sau șederii în zonele declarate fiind afectate - respectarea măsurilor stricte de igienă, cum ar fi spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun sau folosirea de dezinfectanți pe bază de alcool.
La revenirea dintr-o astfel de zonă, monitorizați-vă starea de sănătate pentru o perioadă de 14 zile după întoarcere. Dacă aveți simptome respiratorii, asemănătoare gripei, adresați-vă medicului de familie prin telefon și prezentați istoricul călătoriei Dvs. Vă rugăm să evitați contactul cu alte persoane până când primiți alte indicații din partea medicului.

 


Koronavírus

Az olaszországi koronavírus-esetek számának gyors növekedése következtében az ECDC (Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ) folyamatosan újraértékeli, a fertőzés terjedését és támogatja a tagállamokat a felkészülésben és az esetleges beavatkozásban.
Az Európai Unió más tagállamaiban is hasonló kimentelű lehet a koronavírus terjedése, mint Olaszországban, de ez módosulhat országról országra. Az ECDC folyamatosan frissíti Európára vonatkozó kockázat-felmérését és útmutatást nyújt az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség (EU / EGT) nemzeti hatóságai számára a helyzet kezelésére.
A nemrégiben felfedezett olaszországi COVID-19 esetek megjelenését követően az ECDC útmutatást bocsátott ki a kórházak és az egészségügyi dolgozók számára a COVID-19 esetek kezeléséről, a védekezésről a betegek ellátása közben, valamint a takarítás és a fertőtlenítés fontosságáról.
Az ECDC 2020. február 25-én módosította az esetdefiniciót, kiemelve a COVID-19 gyanús esetek kritériumait, mely esetekben a beteget tesztelni kell.
Ide tartoznak azok a betegek, akiknek akut léguti fertőzése van (enyhe vagy súlyos)
 és akik a tünetek megjelenését megelőző 14 napon:

 • szoros kapcsolatba kerültek bizonyított vagy esetleges COVID-19 fertőzéssel vagy
 • olyan területeken tartózkodtak, ahol a fertőzés előfordult.

Az ECDC frissítette a közösségi terjedés érintett területeinek listáját, amely ma már magában foglalja az Észak-Olaszország négy régióját. 
https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-community-transmission-2019-ncov

Pasi Penttinen, az ECDC járványügyi szakértője hangsúlyozza, hogy az utazók hogyan előzhetik meg a COVID-19 további terjedését:

A koronavírus globális kérdés és a jó szervezés létfontosságú.

Megelőzésként: ha fertőzött területeken utazunk át vagy tartózkodunk kötelező az alapvető higiéniai szabályok szigorú betartása, főképp:

 • rendszeres kézmosás vízzel és szappannal, vagy alkohol alapú kézfertőtlenítő használata.

Ha hazatérünk fokozottan figyeljük egészségi állapotunkat 14 napig. Ha ebben az időszakban bármilyen légzőszervi, influenzaszerű tünet jelentkezik értesítsük telefonon családorvosunkat, jelezve utazásunk körülményeit. Ha ilyen tüneteink vannak, kerüljük a másokkal való érintkezést és kövessük az orvos utasitásait.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ közleménye

Coronavirus Q&A


 

Bun venit pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Harghita!

 

Direcția de Sănătate Publică Harghita (DSP Harghita) pune în aplicare pe plan local politica de sănătate și programele naționale de sănătate ale Ministerului Sănătății, reprezentând instituția publică deconcentrată a acestuia. Principalele prevederi legale care reglementează organizarea și funcționarea DSP Harghita sunt HGR nr. 144/2010 și OMS nr. 1078/2010.

Principalele atribuții ale instituției:

 • Evaluează periodic starea de sănătate a populației din teritoriul arondat, participă la stabilirea nevoilor de servicii de sănătate din județul Harghita
 • Identifică probleme prioritare de sănătate publicăși întreprinde măsuri pentru rezolvarea lor în limita competențelor
 • Participă la elaborarea și implementarea strategiilor de sănătate publică regionale și naționale
 • Supraveghează aplicarea politicilor guvernamentale și europene de sănătate pe plan local în toate domeniile de activitate
 • Implementează programe de sănătate și coordonează aplicarea lor în sistemul sanitar în spiritul prevenirii cât mai precoce a bolilor și protejării sănătății umane
 • Supraveghează dezvoltarea și organizarea, autorizează și coordonează activitatea unităților sanitare din teritoriu
 • Coordonează, participă și promovează educația pentru sănătate a populației
 • Supraveghează efectele asupra sănătății a mediului înconjurător
 • Autorizează și controlează activitățile cu impact major asupra sănătății umane din aria de competență
 • Coordonează asistența medicală în caz de calamități, catastrofe și situații deosebite pe teritoriul județului
 • Organizează culegerea și prelucrarea informațiilor statistice medicale prevăzute de legislație
 • Colaborează cu alte instituții și organizații neguvernamentale interesate și implicate în activitatea de promovare, educare și protejare a sănătății
 • Efectuează servicii și lucrări de specialitate în domeniul competenței la cerere - contra cost